För ett år sedan..

Varför syns inte Taurus så mycket på bloggen?